en
pl

KWZH:

 • Konie
 • Bydło ras mięsnych i mlecznych
 • Trzoda chlewna
 • Owce
 • Kozy
 • Zwierzęta futerkowe (króliki, szynszyle i nutrie)
 • Drób
 • Strusie
 • Ekspozycja ras rodzimych (bydło, konie, trzoda chlewna, drób, owce i kozy, zwierzęta futerkowe)
 • Ślimaki hodowlane
 • Ryby
 • Ryby słodkowodne
 • Pszczoły
 • Gołębie rasowe i pocztowe
 • Alpaki, lamy, jelenie, bawoły wodne, wielbłądy, daniele hodowlane, żubronie

 

SALON HODOWLANY:

 • Zwierzęcy materiał hodowlany
 • Budownictwo wiejskie
 • Wyposażenie stanowisk dla zwierząt
 • Urządzenia do dojenia i wstępnej obróbki mleka
 • Urządzenia do usuwania i wstępnej obróbki odchodów
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia laboratoryjne
 • Urządzenia i sprzęt zootechniczny
 • Sprzęt i preparaty weterynaryjne
 • Pasze, dodatki paszowe
 • Maszyny i urządzenia do przygotowywania i zadawania pasz
 • Maszyny i urządzenia do zbioru zielonek
 • Transport rolniczy
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact